Referencer

Det siger vores kunder


Vi har bedt en række kunder fortælle, hvordan de i nogle konkrete byggesager har opfattet vores samarbejde. Det kan du læse mere om her.

BYGGELEDER JONAS MARQUARD LAURSEN, TORP & ANDERSEN A/S

Ombygning med mange installationer


Sibotek A/S fik den samlede teknikentreprise - bestående af elinstallation, ventilation og VVS

I forbindelse med en større ombygning af Levring Efterskole, med en total byggesum på omkring 14 mio. kr., hvor vi hos Torp & Andersen var hovedentreprenør, fik Sibotek den samlede teknikentreprise bestående af elinstallation, ventilation og VVS. Byggeriet omfattede blandt andet nyt køkken og spisesal.

Selv om der har været tilknyttet en ekstern rådgiver, har skolen og Sibotek aftalt en del ændringer i forhold til det udbudte, for at optimere resultatet.
Med det overordnede ansvar for hele byggeriet, er det et drømmescenarie at få de tekniske entrepriser samlet hos en leverandør. Det er langt nemmere at håndtere og har givet langt færre grå hår i hovedet.

Kun én kontaktperson
"Det har gjort processerne nemmere, at der alene var én kontaktperson til alle tre fagområder, og det har været deres opgave at få de forskellige faggrupper til at arbejde konstruktivt sammen."

Det er i høj grad lykkedes, og vi er sluppet for at forskellige underleverandører har været internt uenige. "Vi har haft en virkelig god dialog og et behageligt samarbejde, hvor tingene er blevet løst på en god måde."

Partner, Bygningskonstruktør & BTH Projektleder René Rosendahl Andersen, Laban Arkitekter A/S

Fagentreprise med fuld beskrivelse


"..fokus på at få projektet godt i mål og på at gøre bygherren tilfreds."

Som projekt- og byggeleder på de 27 luksuslejligheder Sølyst i Silkeborg har jeg oplevet Sibotek som en kompetent partner. Der er i byggeriet valgt materialer af meget høj kvalitet, og de har stået for al elarbejde i fagentreprise, hvor udgangspunktet var et fyldestgørende ingeniørprojekt med fuld beskrivelse. Det til trods, har de stillet relevante spørgsmål til løsninger og er kommet med forbedringsforslag i forhold til at optimere resultatet.

Konstruktiv og god dialog
Som i langt de fleste andre byggesager, har der været forskellige udfordringer, men de er fagfolk, der har styr på tingene, og jeg har oplevet dem som professionelle. Derudover har vi haft en god og konstruktiv dialog med fokus på at få projektet godt i mål og på at gøre bygherren tilfreds.

Viceskoleleder Martin Bernhard, Søndervangskolen – Aarhus

Medansvar og samarbejde


Vi brugte Sibotek til alle tekniske fag i forbindelse med ombygning af hele skolen, hvor de indgik som en væsentlig samarbejdspartner i entreprisen. Efterfølgende har vi haft flere løbende projekt- og udviklingssamarbejder, og fra skolens side har vi været meget tilfredse med opgavernes udførelse og det medansvar, som udbud og samarbejder om bygningsudbedring ofte kræver og forudsætter.

Fælles forståelse
Fra skolens side er der ingen tvivl om at samarbejdet med så bred en repræsentation af tekniske fag, som findes hos Sibotek, også har gjort projektstyring meget nem. Vi oplevede en fælles forståelse af vores behov i projektudførelsen mellem os som kunde/bygherre og Sibotek som udførende part.

Partnerskab
Langt de fleste udfordringer i entrepriseaftaler udmøntes ofte efter igangsættelsen af opgaven og her har samarbejdet med Sibotek været særdeles fornuftigt, hvor vi har oplevet partnerskab, så vi er kommet i mål til vores fulde tilfredshed.